Čaj se dělí podle širokého spektra vlastností, což poukazuje na variabilitu možností jeho zpracování. Pro spotřebitele jsou tyto charakteristiky výbornými ukazateli při výběru čaje. Vypovídají např. o zemi původu, způsobu zpracování čajových lístků, velikosti a kvalitě čajových listů nebo období sklizně.

Podle země původu

Čaj se pěstuje v širokém zeměpisném pásmu, což je umožněno přizpůsobivostí této rostliny a jejími vcelku skromnými nároky na půdu a podnebí. To také umožnilo pěstovat čaj nejen v tropických nížinách, ale také v nadmořské výšce nad 2000 metrů.

Asie: Bangladéš, Cejlon (Srí Lanka), Indie, Čína, Indonésie, Írán, Japonsko, Malajsie, Nepál, Rusko, Sikkim, Taiwan, Turecko, Vietnam.

Afrika: Burundi, Jihoafrická republika, Kamerun, Keňa, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Réunion, Rwanda, Seychely, Tanzanie, Zair, Zambie, Zimbabwe.

Austrálie a Oceánie: Austrálie, Papua - Nová Guinea, Tasmánie, Jáva.

Jižní Amerika: Argentina, Brazílie, Ekvádor, Peru.

V některých zemích se pak čaj dělí ještě podle oblastí, jako je např. Darjeeling a Ásám v Indii. Na čajích lepší sorty se uvádí i plantáž, na niž byl čaj vypěstován.

Podle kvality listu

Tajemství dobré jakosti čaje je skryto nejen v oblasti pěstování a odrůdě, ale zejména ve správné a pečlivé sklizni čajových lístků. Na jakosti sebraných listů závisí jakost hotového výrobku. Je velmi důležité čaj sklízet v době, kdy se mladé listy čajovníku začínají právě rozvíjet. Promeškání vhodné doby se rovná téměř katastrofě. Jednotlivé lístky na výhonku čajovníku jsou označovány postupně od vrcholového pupenu.

 • Vrchol výhonku, tzv. tips: listové pupeny porostlé stříbřitě bílými chloupky, při fermentačním procesu zlátnou.
 • První list, orange pekoe: nejmladší a nejbohatší na cenné látky. Poskytuje spolu se zlatavými výhonky čaje nejvyšších kvalit.
 • Druhý list, pekoe: poskytuje dobrý čaj střední jakosti.
 • Třetí list, pekoe souchong.
 • Čtvrtý list, souchong.
 • Pátý list, congou.

Dělení podle velikosti listu

 • Čaje celolistové
 • Čaje zlomkové
 • Čaje drťovité a práškové
 • Čaje typu CTC

Podle zpracování

Viz článek Zpracování čajových sort.

Podle doby sklizně

Toto dělení se používá jen velice zřídka, např. v oblasti indického Darjeelingu. First Flush - první jarní sklizeň, probíhá od března do konce dubna. Second Flush - druhá sklizeň, probíhá od května do června. First Flush a Second Flush jsou mezi znalci čaje považovány jako nejlepší. Dále je také monzunová sklizeň, podzimní sklizeň nebo sklizen mezi sklizněmi (in-between flush).

Podle výrobního druhu

Z výrobního hlediska se čaje označují zkratkami, které vyjadřují kvalitu listů. Dále se dělí dle velikosti lístků, tedy stupně sítování.

 • Listový čaj – ortodoxní způsob výroby, tvoří kolem 2% světové produkce.
 • GT - Golden Tips - čaj z Darjeelingu a Assamu, bez chuti, jen čisté vrchní lístky. Tento čaj se často používá k optickému vylepšení čajových směsí.
 • SFTGFOP - Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe – čaj s velkým podílem listových výhonků, často původem z vysokohorských čajovníků, zpracovaný s výjimečnou péčí z nejkvalitnějších lístků.
 • FTGFOP - Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe – vysoce kvalitní druh typ čaje, rovnoměrně zpracované lístky, značné množství vrcholových listových pupenů.
 • TGFOP - Tippy Golden Flowery Orange Pekoe – hlavní druh čaje z Darjeelingu a Assamu.
 • GFOP - Golden Flowery Orange Pekoe – špičkový druh čaje z plantáží v Keni. V Assamu a Darjeelingu je méně běžný.
 • FOP - Flowery Orange Pekoe – druhá sorta listového čaje v Assamu, Dooarsu a Bangladéši. Špičkový druh čaje v Číně. Má dlouhý list a málo vrcholových listových pupenů.
 • OP - Orange Pekoe – hlavní druh čaje na Cejlonu a Jávě. Převažuje dlouhý vláknitý list bez vrcholových listů.
 • PS, S - Pekoe Souchong, Souchong – čaje z méně kvalitních lístků nepříliš vysoké kvality.

Zlomkový čaj – vyrábí se technologií CTC (drcení, trhání, rolování) nebo drcením neprosítovaných, příliš velkých čajových lístků.

 • TGFBOP - Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe – nejjemnější typ tohoto čaje, pěstuje se v Darjeelingu a částečně v Ásámu. Má vysoký obsah vrcholových tipsů.
 • GFBOP - Golden Flowery Broken Orange pekoe – vyrábí se hlavně v Ássámu jako špičkový čaj tohoto typu. Čaj této kvality pochází také z Keni.
 • FBOP - Flowery Broken Orange Pekoe – hrubší Pekoe s ojedinělými vrcholovými lístky pocházející z Assamu, Cejlonu, Indonésie, Číny i Bangladéše. V jižní Americe je to hrubý, černý Broken. V Jižní Indii je čaj typu Pekoe označován jako FBOP.
 • BOP - Broken Orange Pekoe – hlavní druh zlomkového čaje na Cejlonu, v jižní Indii, na Jávě a v Číně. Dále jsou to čaje vyráběné metodou CTC v Assamu a Bangladéši. Silný nálev.
 • BOP 1 – v nízko položených oblastech Ceylonu čaj typu Leafy Broken (listový zlomkový), v horách nejlepší Broken (speciálně v oblasti Uva), na Sumatře černý Broken s ojedinělými vrcholovými listy.
 • BT - Broken Tea – pochází ze Sumatry, Ceylonu, částečně z jižní Indie. Většinou má černý otevřený masitý list, dosti jemný.
 • BPS - Broken Pekoe Souchong – označení pro Pekoe z Darjeelingu a z Ásámu.

Čajová drť - Fanings – jedná se o jemný propad sítem po vyfoukání prachu a nečistot u CTC. Používá se zejména u čajů sáčkových.

 • BOPF - Broken Orange Pekoe Fanings – hlavní druh na Cejlonu, v Indonésii, jižní Indii, Keni, Mosambiku, Bangladéši a v Číně. Je to čaj s černými rovnoměrnými listy, bez vrcholových listů. V Indonésii je to jemný zlomkovitý BOP.
 • TGFOF - Tippy Golden Flowery Orange Fanings
 • GFOF - Golden Flowery Orange Fanings – nejjemnější druh čaje v Darjeelingu určený k výrobě čajových sáčků.
 • FOF - Flowery Orange Fanings – často je vyráběn v Ásámu, Dooarsu a v Bangladéši. Velikost lístků dosahuje částečně malých zlomkových čajů.
 • OF - Orange Fanings – pochází ze severní Indie, částečně také z Afriky a Jižní Ameriky.

Čajový prach - Dust – jemný čajový prach, získaný po prosítování. Zpracovává se na čaj cihlový nebo deskový.

 • PD - Pekoe Dust – pochází z Assamu, jižní Indie, Bangladéši, Keni, Tanzanie a Malawi. Jde o špičkový druh čaje typu Dust. Jednotná velikost listů, velmi silně barvící čaj.
 • – Dust
 • Off-Grades – druhy čaje vyřazené z kvalitní produkce.

Další zkratky

 • Cl. – listy pocházející z klonovaných čajovníků.
 • Ex. – označuje zvláštní kvalitu, bývá udáván i s číslem, což označuje lot koupený přímo z plantáže.
 • Sp. – Special
 • I – Imperial
 • Muskatel, Musk – označení kvality muskatelových čaje
 • DJ + číslo – udává registrovanou várku čajů z Darjeelingu
 • OR + číslo – udává registrovanou várku čajů z Assámu
 • SK + číslo – udává registrovanou várku čajů ze Sikkimu
 • FF – první sklizeň (first flush)
 • SF – druhá sklizeň (second flush).
 • AF – podzimní sklizeň (autumn flush).
 • Std. + číslo – čínský kvalitativní standard čajů (nižší číslo odpovídá vyšší kvalitě).