Po první sklizni zvané Ichibancha se pokračuje prořezáváním a druhou sklizní zvanou Nibancha. Co do kvality se čaje této sklizně řadí do nižších tříd, neboť čajové lístky již nejsou tak plné živin, i přesto se ale jedná o lahodné a často velmi delikátní chuti. Záleží především na konzumentovi, kterým chutím a vůním dává přednost. Pěstování čaje na organické zahradě je pomalejší a naráčná činnost, výsledkem jsou však vysoce kvalitní čaje v bio kvalitě.

Prořezávání čajových keřů

Po ukončení první sklizně – Ichibanchy, začíná prořezávání čajových keřů. Existují dva různé způsoby prořezávání, které se liší na základě cíle prořezu. Tím prvním se zabraňuje dalšímu růstu rostliny, čímž je jí dopřán odpočinek. Toto prořezávání je hlubší, dochází k výraznému zpomalení fotosyntézy a růstu čajovníků. Přínosem je také menší zátěž rostlin a záruka dobré sklizně v dalším období. Nevýhodou však je, že sklizeň z takto prořezaných čajových keřů může být prováděna pouze jednou v roce. Druhý způsob se používá při přípravě na Nibanchu, jak je nazývána druhá sklizeň. Prořezání je mnohem menší a takto vyprodukované lístky bývají zpracovány do několika tříd čaje Hojicha (také tento čaj vzniká z první sklizně, tzv. Premium Grade Hojicha, žel pouze v malém množství).

Nibancha 

Tato druhá sklizeň čajových lístků probíhá v období během června a července. Brzy poté ji vystřídá třetí sklizeň – Sanbancha. Tento proces pokračuje až do prvního mrazu. Svou kvalitou a chutí se tyto sklizně řadí až za první sklizeň a produkují tak čaje nižších tříd.

Čajová organická farma během letní sezóny 

Nejvíce hmyzu se rodí během června, kdy má ideální teplotní podmínky. Naštěstí se zde nacházejí také např. pavouci, slunéčka sedmitečná nebo ještěrky, kteří pomáhají chránit organicky pěstované čajové keře před škůdci. Když neorganicky vedená čajová zahrada přejde na organické pěstování, začne se na jejím území do tří let dařit škodlivým druhům. Farmáři na neorganických plantážích užívají chemické hnojiva a postřiky ještě před druhou sklizní, čímž uspíší růst výhonků, naopak čajové lístky nehnojených keřů rostou mnohem pomaleji. Rychle se šířící plevel roste na organických farmách v těsné blízkosti čajových keřů a je nutné jej den co den kosit, což spadá ke skutečně náročným činnostem. V Japonsku je speciální rčení, které tuto situaci připomíná – "Daichi tono Kakuto", což znamená, že farmáři musí bojovat s matkou Zemí. Ale jen díky této námaze můžou nabídnout jeden z nejlepších zelených organických čajů.

Boj s plevelem v oblasti Uji

V čajové oblasti Uji během dlouhé letní sezóny slunce velmi pálí a vzduch má vysokou vlhkost. To spolu s dostatkem hnojiva vytváří příznivé podmínky nejen pro růst čajovníku, ale rovněž plevele, pro nějž se stávají čajové farmy v létě ideálním prostředím. Je velmi náročné jej otrhat z čajových keřů, protože se kolem nich vytrvale a do nekonečna ovíjí.