Pro kvalitní výnos vyžaduje Čajovník mnoho lidské práce, není to pouze otrhávání a sestřihávání, ale i okopávání, hnojení a ničení různých škůdců. Vyžaduje také mnoho srážek rovnoměrně rozdělených po celý rok. Takto vypěstovaná rostlina dává užitek zhruba dvacet pět let, přičemž se může dožít sta i více let.

Variety Čajovníku čínského

Čajovník čínský, latinským jménem Camellia sinensis, je stálezelená rostlina s lesklými a po okraji zoubkovanými listy. Známa je ve dvou primárních varietách: Camellia sinensis varieta sinensis a Camellia Sinensis varieta assamica. První zmíněná varieta pochází z Číny a obvykle se používá k výrobě zelených a bílých čajů, o něco méně k produkci čajů černých a oolongů. Druhá varieta je původem z oblasti Assam v Indii a obvykle se používá pro černý čaj nebo také k výrobě Pu Erh čajů z Yunnanu.

Vyjma těchto dvou variet se lze setkat také s varietami Camellia sinensis var. pubilimbaCamellia sinensis var. dehungensi Camellia sinensis var. cambodiensis (v komerční výrobě jen málo využívaná) – není však jasné, zda jsou tyto variety vlastním druhem nebo hybridem variet sinensis a assamica.

Květy čajovníku

Květy jsou bílé až růžové se zářivě žlutými tyčinkami. Plody představují malé tuhé tobolky, které se tvarem i barvou podobají evropským lískovým ořechům, jsou však spíše kulovité. Používají se pro výrobu čajového oleje. Kvetení čajovníku je zabráněno jeho kultivací, což nutí keř k neustále tvorbě nových pupenů.

Cammelia sinensis var. sinensis

Této varietě se nejvíce daří při nízkých teplotách na strmých horských svazích, v nadmořských výškách nad 2800 metrů. Přirozeně může dorůst výšky nad 4 metry s lístky dlouhými až 6 centimetrů – keřovitá forma s větším větvením. Krátké horské vegetační období produkují jemnější listy a v nálevu více sladký a méně svíravý pohár. Rostlina je obvykle prořezávána zhruba do výšky pasu, což umožňuje snazší sběr. Kvůli klimatu je období sklizně dlouhé cca 6 měsíců, během kterých je provedeno kolem 5 sběrů. V průběhu zimních měsíců rostlina uchovává svoji energii a živiny, což přináší vysoce kvalitní jarní sklizně s nejvyššími koncentracemi žádoucích látek, chutí a vůní.

Cammelia sinensis var. assamica

Varieta assamica přirozeně roste v regionu Ássám v severní Indii. Vysoká vzdušná vlhkost, bohaté dešťové srážky a teplejší podnebí umožňují této větší a robustnější varietě prosperovat – dorůstá výšky 9 až 18 metrů a vytváří lístky dlouhé až 8 centimetrů. Při perfektních podmínkách lze lístky sbírat každých 8 až 12 dní během celého roku. Z tohoto důvodu dosahuje tato varieta obrovských výnosů a je preferovaná jak v Indii, tak na Srí Lance a v Africe. Vlastnostmi se list hodí k výrobě silných a plných černých čajů. Obsahuje také více kofeinu, než varieta sinensis.

Pěstování čajovníků

Čajovníky pochází ze semen nebo řízků. Semena se nechávají určitou dobu dozrávat a poté se pěstují v pařeništích. Mladé rostlinky se po půl roce přesadí na plantáže do stínu pod velké čajovníky. Při řízkování se lístkové řízky nechají zakořenit a po 8 měsících se přesazují na plantáže. Čajové keře jsou uspořádány v řadách. Asi ve dvou letech se provádí první tvarovací řez a po 3 letech je čaj připraven na první sklizeň. Čajovník se pěstuje v oblastech ležících mezi 43. stupněm severní a 30. stupněm jižní šířky, a to v mnoha zemích, např.: Bangladéš, Burundi, Georgie, Indie, Indonésie, Keňa, Čína, Malawi, Malajsie, Mozambik, Papua Nová Guinea, Rwanda, Srí Lanka, Tanzanie a Uganda.