Pozitivní působení čaje na lidský organismus je již dlouhodobě uznáváno a na základě dostupné literatury máme dobře prokázanou nepřímou souvislost ochranného účinku čaje před rakovinou kůže, prostaty, plic a prsu, cukrovkou, artritidou nebo onemocnění srdce a cév. Přínosy čaje v případě kardiovaskulárních chorob nejspíš částečně pocházejí ze zlepšeného stavu oxidu dusnatého (způsobuje rozšíření cév, uvolnění svalstva v trávicí soustavě, v centrální nervové soustavě má zřejmě jistou roli v učení a vzniku paměti) a funkce endotelu.

Definovat úlohu čaje v souvislosti s prevencí deprese je obtížné zejména vzhledem k sociálnímu kontextu, v němž lidé čaj často konzumují. Zejména v zemích, jako je Čína, může sociální interakce sama o sobě představovat některé nebo dokonce všechny výhody čaje. Feng Quishi a Shen Ke vedli novou studii, která tento a další kovariáty sleduje, včetně pohlaví, vzdělání a bydliště, jakož i rodinného a důchodového stavu. Zaměřili se také na zjištění týkající se životního stylu a zdravotních podrobností, včetně kouření, pití alkoholu, každodenních aktivit, úrovně kognitivních funkcí a míry sociálního zapojení. Po celou dobu výzkumu byla sledována četnost popíjení čaje, a po následné klasifikaci respondentů do jednoho ze čtyř typů pijáků čaje dospěli k závěru, že:

Pouze denní pijáci čaje, ti, kteří pili čaj téměř každý den od věku 60 let, by mohli mít značný prospěch z duševního zdraví.

U starší populace je přitom deprese poměrně běžná, přičemž 7 % osob nad 60 let uvádí „závažnou depresivní poruchu.“ V této souvislosti studie vědců ze Singapurské národní univerzity a Fudanské univerzity v Šanghaji poukazuje na statisticky významnou souvislost mezi pravidelným pitím čaje a nižšími hladinami deprese u seniorů. Zatímco není dosud zjištěný příčinný vztah mezi čajem a duševním zdravím, jejich nálezy uveřejněné v BMC Geriatrics ukazují silnou asociaci.

Chemie čajového listu

V loňském roce v on-line magazínu Aging uveřejněná studie píše o možných vlastnostech čaje pomáhajících udržovat v mozku zdravé kognitivní funkce. Je zde mimo jiné citován výzkum ukazující, že čaj a jeho složky – katechiny, L-theanin a kofein – mohou mít pozitivní vliv na náladu, kognitivní schopnosti, kardiovaskulární zdraví, prevenci rakoviny a úmrtnost.

Čajové katechiny, zejména epigalokatechin galát (EGCG), by mohly mít účinky podobné antidepresivům a bránit snižování koncentrace dopaminu v mozku. L-theanin by mohla blokovat vazbu kyseliny L-glutamové a vést k nižšímu stresovému kortizolu a větší subjektivní relaxaci. Kofein je známý zvýšením bdělosti a podporou nálady. Theaflaviny jako hlavní polyfenolické sloučeniny černého čaje vykazují ochranný účinek před oxidačním stresem. Bez ohledu na tato důležitá zjištění doposud není jasné, jakým způsobem tyto složky vzájemně působí na duševní zdraví, což je aktuálním výzkumným tématem této oblasti.

Studie o 13 000 účastnících

Ve studii vedené Feng Quishi a Shen Ke bylo analyzováno celkem 13 tisíc účastníků, kteří se v letech 2005 až 2014 zúčastnili čínského dlouhodobého průzkumu dlouhověkosti. Z výsledků vzešla prakticky univerzální souvislost mezi pitím čaje a nižšími zprávami o depresi. Tu pravděpodobně snižovaly také další faktory, např. život v městském prostředí, vzdělání, svatba, finanční zajištění a společenská angažovanost. Údaje rovněž naznačují, že přínosy čaje jsou nejsilnější pro muže ve věku 65 až 79 let. Dá se tak říci, že tento přínos je více patrný pro rané stádium zhoršování zdraví. Co se týče konzumentů čaje, vyšší podíl představoval muže žijící ve městech, vzdělané, ženaté a pobírající důchod. Respondenti také projevovali vyšší kognitivní a fyzickou funkci a byli více zapojení do společnosti. Na druhé straně častěji pili alkohol a kouřili. Podobné vazby na nižší míry deprese vzešli také z obdobného výzkumu vlivu pití čaje na populaci Singapurců.

Data tohoto čínského výzkumu jsou nadále zkoumána s cílem více porozumět působení čaje. Tento výzkum je přínosný také díky rozlišení různých druhů čaje (zelený, černý, oolong), a lze tak určit, který typ čaje skutečně funguje na zmírnění depresivních příznaků.


Zdroje:

https://bmcgeriatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12877-019-1259-z

https://www.aging-us.com/article/102023/text

https://www.medicalnewstoday.com/articles/327521